ICT onderhoud

Uw ICT onderhoud

* Wat te doen in geval van een calamiteit?
* Wie kunt u bellen en wat is de responsetijd?
* Dient u eerst de ICT infrastructuur uit te leggen aan de monteur of kiest u ervoor dat deze volledig bekend is waardoor de storing sneller verholpen kan worden?
* Vertouwt u zomaar uw data toe aan iemand die u voor het eerst ziet?

Dit zijn essentiële vraagstukken wanneer ICT een belangrijke factor binnen uw onderneming vormt.

ICT onderhoud

 

Met onze "Service Niveau Overeenkomst" verminderd u de kans op een calamiteit doordat wij pro-actief 24/7 uw systemen monitoren. Hierdoor kunnen wij tijdig ingrijpen bij een storing of eventueel falen van de hardware en software. Dit verminderd de kans op onbereikbaarheid en zijn wij problemen vaak voor. ICT onderhoud is dus essentieel!

Wat is een Service Level Agreement?

In een SLA (ook wel Diensten Niveau Overeenkomst of Service Niveau Overeenkomst genoemd) wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die worden geleverd. De overeenkomst kan zowel een contract tussen externe als interne partijen zijn. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert.

Waarom een Service Level Agreement?

Indien de geleverde diensten niet aan een bepaalde kwaliteitsvoorwaarde voldoen, moeten deze worden verbeterd. Omdat de kwaliteitseisen van de diensten van tevoren worden vastgesteld, is met een SLA eenvoudig te controleren of hieraan wordt voldaan. Op basis van een SLA kan ook een kostenplaatje worden gemaakt zodat van tevoren vaststaat hoeveel geld de dienstverlening gaat kosten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort diensten en de invulling ervan. Ook is een SLA geschikt om het kostenplaatje van bestaande diensten in kaart te brengen en eventueel kostenbesparingen door te voeren.

Voor welke diensten is een Service Level Agreement geschikt?

Er is geen vaste lijst van diensten waarvoor je een SLA moeten afsluiten. In principe zijn ze dan ook voor alle soorten op te stellen. Er zijn zoveel SLA’s als diensten. Het is dus zaak om een SLA specifiek op jouw bedrijf of dienst af te stemmen. Om je toch een kleine indruk te geven van de diensten waarvoor het geschikt is om afspraken mee vast te leggen, volgt een kleine selectie:

 • ICT
 • Facilitaire dienstverlening
 • Gezondheidszorg
 • Helpdesk
 • Bewaking
 • Postbezorging
 • Reparatie

Wat staat er in een Service Level Agreement?

In een SLA staan onder andere het volgende omschreven:

 • Omschrijving van de dienst
 • Duur en beëindiging van de overeenkomst
 • Contactpersonen
 • Responsie- en/of levertijd
 • Berekening van tarieven en kosten
 • Wijze van betaling
 • Wijze waarop dienst wordt gemeten
 • Hoe vaak en naar wie toe wordt gerapporteerd
 • Sancties bij niet nakomen van afspraken
 • Hoe om te gaan met eventuele wijzigingen in de dienst
 • Of en onder welke voorwaarden er onder de SLA uit te komen is
 • Eventuele bijzonderheden

 

ICT onderhoud

 

Wij bieden u de beschikbaarheid van reserve apparatuur. Mocht er een systeem kapot gaan, kan deze snel omgewisseld waardoor u weer snel bereikbaar bent.

Uw ICT onderhoud is bij onze specialisten is goede handen!

Bij ons krijgt u altijd een vaste monteur en accountmanager.

Een persoonlijke aanpak, daar houden wij van!